Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Sao Nam_Bản kẽm agfa, bản kẽm Xingraphics

Bản/Plate

 • Công nghệ bản nhiệt không nung
 • Độ bền bản cao, chất lượng hình ảnh đồng đều, hiệu suất cao, tiêu thụ ít hóa chất
 • Phù hợp trong lĩnh vực thương mại và bao bì
 • Đạt 350,000 bản in và 150,000 bản in ở môi trường mực UV hoặc kim loại mà không cần nung
 • Chất lượng in đồng đều
 • Phù hợp với mọi phân khúc thị trường in ấn thương mại và bao bì
 • Phù hợp với mọi loại máy hiện bản
 • Đạt 300,000 bản in mà không cần phải nung
 • Bản nhiệt CtP (âm bản) không cần hóa chất
 • Giảm thiểu thời gian cũng như chi phí hóa chất
 • Tốc độ ghi bản nhanh, độ bền bản đến 100.000 bản in (không nung)
 • Thân thiện với môi trường, giảm thải lượng carbon của các nhà in
 • Chất lượng in đồng đều
 • Phù hợp với mọi phân khúc thị trường in ấn thương mại và bao bì
 • Phù hợp với mọi loại máy hiện bản
 • Đạt 200,000 bản in mà không cần phải nung
Subscribe to Bản/Plate

Fatal error: Call to undefined function drupal_session_commit() in /home/saonam/public_html/includes/common.inc on line 2742