Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Nước máng: Saphira Fount 511

  • Dung dịch nước máng dành cho máy in offset tờ rời
  • Ổn định cân bằng mực nước
  • Thích hợp cho các hệ thống cấp ẩm và hầu hết các loại kẽm CtP
  • Pha được với mọi loại nước
  • Thích hợp với mực thường, UV, Hybrid

Đơn vị tính: 

  • Thùng
Part number:
SUT1.F104705H
-+

Fatal error: Call to undefined function drupal_session_commit() in /home/saonam/public_html/includes/common.inc on line 2742